The Midwest Comedy Tour

UPCOMING  SHOWS

10/7/21    Houghton, Michigan
10/8/21    Allouez, Michigan
10/9/21    Mohawk, Michigan
10/22/21  Columbus, Ohio
10/22/21  Loundonville, Ohio (2nd show)
10/23/21  Ontario, Ohio
10/26/21  Columbus, Ohio
11/5/21     Duncan Falls, Ohio
11/11/21    Reed City, Michigan
11/12/21   Iron Mountain, Michigan
11/13/21   Iron Mountain, Michigan
11/19/21   Hilliard, Ohio
12/18/21  Newark, Ohio
1/14/22   Decatur, Illinois
1/21/22   Alexandria, Kentucky